Με συνέπεια και Ανεξάρτητο λόγο Κινούμαστε Δυναμικά

Για ένα Απαλλαγμένο απο κομματικές εξαρτήσεις ΟΕΕ

Για την Αναβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης

Για Επαγελματική Αξιοπρέπεια

Στην ΑΑΔΕ κυνηγούν τους φτωχούς για να «εργαστούν» οι πλούσιοι

500 ευρώ πρόστιμο για μη έκδοση τιμολογίου αγοράς καυσόξυλων από ιδιοκτησία του φορολογούμενου για τη λειτουργία ξυλόφουρνου της επιχείρησής του

Ιστορικό

Με πράξη επιβολής προστίμου φορολογικού έτους 2023,καταλογίστηκε σε βάρος φορολογούμενου πρόστιμο ποσού 500,00 ευρώ, ύστερα από τη διαπίστωση της ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ, της μη έκδοσης ενός φορολογικού στοιχείου αξίας (Τιμολόγιο αγοράς ή Τίτλο Κτήσης ή παραστατικού αξίας) για την προμήθεια 3,5 οικοδομικών σακουλιών ξύλων, για τη λειτουργία του ξυλόφουρνου που ασκεί ως επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά παράβαση των άρθρων 1,3,5,8,9,10 & 11 του ν. 4308/2014(ΕΛΠ) και του άρθρου 54 παρ.1 περ.ιε και ιστ του ΚΦΔ, παράλειψη για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο των διατάξεων της περίπτωσης η της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ήτοι 500,00 ευρώ.

Η Δ.Ε.Δ.απέρριψε την προσφυγή με τα παρακάτω σκεπτικά: 

 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζονται τα ακόλουθα: «....»

 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 8  του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζονται τα ακόλουθα: «....»

 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ ορίζονται τα ακόλουθα: «....»

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Φ.Δ., ορίζεται ότι: «....»

 

Επειδή, στις διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ ορίζονται τα ακόλουθα: «....»

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Δ. ορίζονται τα εξής: «....».

 

 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση ο προσφεύγων για την προμήθεια των καυσόξυλων, που όπως ισχυρίζεται προέρχονται από το αγροτεμάχιο το οποίο είναι ιδιοκτησία του, έπρεπε βάσει των διατάξεων των ΕΛΠ να εκδώσει κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια).

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από ................. σχετική έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου εφαρμογής διατάξεων του ν. 4308/2014 των υπαλλήλων της ΥΕΔΔΕ ...... επί της οποίας εδράζει η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

 

Αποφασίζουμε

 

Την απόρριψη

https://www.taxheaven.gr

Σχόλιο

Δεν πάτε να πιάστε αυτούς που κλέβουν αλλά ασχολείστε με τους φουκαράδες

 


Σχολιάστε εδώ

για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε


x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;