Με συνέπεια και Ανεξάρτητο λόγο Κινούμαστε Δυναμικά

Για ένα Απαλλαγμένο απο κομματικές εξαρτήσεις ΟΕΕ

Για την Αναβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης

Για Επαγελματική Αξιοπρέπεια

Σχόλια επί της « συνάντησης « των Προεδρείων ΟΕΕ και ΠΟΦΕΕ από την Α.ΚΙ.Ο.Ε.

Σχόλια επί της « συνάντησης « των Προεδρείων ΟΕΕ και ΠΟΦΕΕ από την Α.ΚΙ.Ο.Ε.

(Σχετικό το από 16-05-2024 δελτίο τύπου του ΟΕΕ)

 

Υπενθυμίζουμε στα ως άνω Προεδρεία ότι η ΠΟΦΕΕ συμμετέχει στην πλειοψηφία που διοικεί το ΟΕΕ ήδη από την περίοδο 2011-2013. Στην παρούσα διοίκηση ο Α αντιπρόεδρος του ΟΕΕ είναι μέλος της ΠΟΦΕΕ (ο πρώην πρόεδρος της  κ. Πανίδης) , ο οποίος είχε την ίδια ακριβώς θέση και στην προηγούμενη διοίκηση του ΟΕΕ (αυτή δηλαδή της περιόδου 2020-2023).

Επιπλέον η ΠΟΦΕΕ συμμετέχει και στα διάφορα όργανα του ΟΕΕ (στην κεντρική διοίκηση , στην ΣΤΑ και στις διάφορες επιτροπές του ΟΕΕ )

Υποθέτουμε (βάσιμα νομίζουμε) ότι η συμμετοχή της ΠΟΦΕΕ στις διοικήσεις  του ΟΕΕ  (στην πλειοψηφία ) σημαίνει ότι υπήρχε και υπάρχει συναντίληψη   επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία του ΟΕΕ και την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού ή τουλάχιστον στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι λογιστές –φοροτεχνικοί , κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

 Διαφορετικά δεν θα υπήρχε κανένα ουσιαστικό νόημα η συμμετοχή της ΠΟΦΕΕ στην πλειοψηφία της διοικήσεως του ΟΕΕ πλην του ότι αυτή η συμμετοχή είναι μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία συμμετοχής σε αυτό που ευρέως καλείται «νομή της εξουσίας».

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοηθεί από τον «μέσο συνάδελφο» η αναγκαιότητα συνάντησης των δύο Προεδρείων (ΟΕΕ και ΠΟΦΕΕ) γιατί δεν υπάρχει τίποτε που να πρέπει να συζητηθεί . Οι αποφάσεις της πλειοψηφίας της κεντρικής διοίκησης του ΟΕΕ έχουν την έγκριση της ΠΟΦΕΕ , ενώ οι αποφάσεις της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΠΟΦΕΕ δεν συγκρούονται με αυτές του ΟΕΕ . Εξυπακούεται λόγω της συμμετοχής της ΠΟΦΕΕ στην διοίκηση  και στα όργανα του ΟΕΕ υπάρχει η αμφίσημη  διάχυση της πληροφόρησης .

Υπενθυμίζουμε στα δύο Προεδρεία ότι στο ΟΕΕ λειτουργούσε (ομαλά 7ια την περίοδο 2020-2023) η επιτροπή για τα θέματα του λογιστή –φοροτεχνικού, η οποία συνεδρίαζε τακτικά (τουλάχιστον μια φορά τον μήνα ) . Στην επιτροπή αυτή συμμετείχαν όλες οι παρατάξεις  της ΣΤΑ , ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονταν συνήθως ομόφωνα . (Βέβαια η επιτροπή αυτή είχε μόνο συμβουλευτικό ρόλο και οι όποιες αποφάσεις της , προωθούνταν στην κεντρική διοίκηση , όπου και ακολουθούσε σχετική επεξεργασία και λείανση , για λόγους προφανείς ….) Η εν λόγω επιτροπή συγκροτήθηκε και για την τρέχουσα περίοδο , ωστόσο δεν έχει συνεδριάσει για να ασχοληθεί με το φλέγον θέμα της υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος έτους 2023.

Σε σχέση με τα «βασικά ζητήματα» που αναγράφονται στο δελτίο τύπου , παρατηρούμε ότι  υιοθετούνται θέσεις και απόψεις που :

1)είναι εκτός πραγματικότητας πχ αυστηρό χρονοδιάγραμμα υποβολής δηλώσεων εισοδήματος 1/3 έως  30/6 . Ποτέ τα τελευταία χρόνια δεν κατέστη εφικτό αυτό και σίγουρα δεν αποτελεί την βέλτιστη επιδιωκτέα λύση , αφού δεν λαμβάνεται πρόνοια για απρόβλεπτες συνθήκες.

2) είναι ασαφείς ως προς το περιεχόμενό τους (δηλαδή δεν υπάρχει σχετική πρόταση). Περιμένουν από τους υπουργούς (Εργασίας και Οικονομικών) την υπογραφή ΚΥΑ για την εξειδίκευση των λεπτομερειών για την «ασθένεια του λογιστή» , ενώ δεν προδιαγράφουν το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η απόφαση αυτή , ώστε να είναι ικανοποιητική για τον κλάδο. (ότι μας δώσουν μας έδωσαν και αυτό θα το παρουσιάσουν ως επιτυχία )

3)είναι αντίθετες με τις «οδηγίες και υποδείξεις» της νομικής υπηρεσίας του ΟΕΕ , η οποία κατά την συζήτηση του Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών στην επιτροπή για τα θέματα του λογιστή επέμενε (ήταν αρνητική) στην πρόβλεψη ελάχιστων προτεινόμενων αμοιβών ανά λογιστική εργασία , με το επιχείρημα ότι αυτό απαγορεύεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό). Υπενθυμίζω εδώ ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας συζητήθηκε στην επιτροπή τον ΙΟΥΝΙΟ του 2020 και έκτοτε είναι «παρκαρισμένος» με ευθύνη της διοίκησης του ΟΕΕ (δηλαδή των δύο Προεδρείων πρακτικά) στα συρτάρια του υπουργείου Ανάπτυξης.

Επιπλέον παρατηρούμε ότι απουσιάζει εντελώς από την οπτική των δύο Προεδρείων η πραγματικότητα του ολιγοπωλίου που επικρατεί πλέον στον χώρο των εταιρειών πληροφορικής , αλλά και η όποια ανησυχία για τις επιπτώσεις επί του επαγγέλματος που θα έχει τόσο η ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς , όσο και η εισαγωγή «της τεχνητής νοημοσύνης » σε όλο το εύρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του λογιστή-φοροτεχνικού.

Κλείνοντας το σημείωμα αυτό νομίζω ότι αυτό που οφείλει είναι να «ανακτήσει» τον ρόλο του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας  . Να φροντίσει η διοίκηση του ώστε τα αντιπροσωπευτικά όργανα του ΟΕΕ να λειτουργούν ομαλά , πλήρως  και με διαφάνεια . Να απαιτήσει την κατάργηση των «πάσης φύσεως» άτυπων και τυπικών επιτροπών , των οποίων η συγκρότηση (σε ότι αφορά τους επαγγελματίες –μέλη του ΟΕΕ ) έχει γίνει με κριτήρια στενά «παραταξιακά» στη λογική του βολέματος ημετέρων και στην λογική της προσχηματικής λειτουργίας και της επικύρωσης αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί). (αλήθεια γιατί δεν δημοσιεύονται πρακτικά συζητήσεων στις δύο επιτροπές –ενημέρωσης και αρωγής , αλλά και στην τελευταία άτυπη που συγκροτήθηκε για τα προβλήματα της εφαρμογής στην υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος 2023 ? Εχει σχέση η λειτουργία των τριών αυτών επιτροπών με την «παύση λειτουργίας της επιτροπής του ΟΕΕ για τα θέματα του λογιστή-φοροτέχνη?)

Το βέβαιο είναι πως η λειτουργία του ΟΕΕ ως εξάρτημα της διοίκησης , στη λογική της ΠΟΦΕΕ (να μη χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τα υπουργεία) δεν εξυπηρετεί μακροχρόνια ούτε το ίδιο το ΟΕΕ γιατί υποσκάπτει τον βασικό του ρόλο (σύμβουλος της πολιτείας), αλλά ούτε τους συναδέλφους λογιστές-φοροτεχνικούς , οι οποίοι βλέπουν τη θέση τους διαχρονικά να επιδεινώνεται.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή

Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας  (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)


Σχολιάστε εδώ

για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε


x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;