Πρωτιά στις μεταρρυθμίσεις καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ που διαπιστώνει, ωστόσο, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αύξησαν ιδιαίτερα την ανισότητα των εισοδημάτων στα περασμένα χρόνια. Συνιστά μάλιστα "βελτίωση των αμοιβών" και "πακέτο μέτρων που ενισχύουν την εξομοίωση".

Όπως αναφέρει η έκθεση που δημοσιεύει η εφημερίδα Die Welt, σε καμία από τις 34 χώρες δεν ήταν η μεταρρυθμιστική βούληση μεγαλύτερη απ' ό,τι στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ η Γερμανία ανθίσταται ισχυρότερα σε αναγκαίες αλλαγές.

Εσχάτως ο Οργανισμός προσπαθεί να μετρήσει και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων σε ό,τι αφορά την περίθαλψη, το περιβάλλον και το επίπεδο μόρφωσης.

Έτσι, στη συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώνεται ότι κάποιες μεταρρυθμίσεις αύξησαν την ανισότητα των εισοδημάτων στις κορυφαίες πρωταθλήτριες των μεταρρυθμίσεων.

Ειδικά για την Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι αυξήθηκε ιδιαίτερα η ανισότητα των εισοδημάτων τα περασμένα χρόνια και επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα "στη βελτίωση των αμοιβών των ανειδίκευτων" και "πακέτο μέτρων που ενισχύουν την εξομοίωση και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης".

  www.avgi.gr