Έκθεση βόμβα για το δημογραφικό, η οποία βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στα χέρια των μελών της Επιτρπής της Βουλής για το δημογραφικό αποκαλύπτει το real.gr. H έκθεση θα συζητηθεί σε λίγη ώρα σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής και περιγράφει  με τα μελανότερα χρώματα την αρνητική προοπτική του δημογραφικού προβλήματος.