Δεν θα μπορούν πλέον να επαναπαύονται όσοι κρύβουν καταθέσεις και εισοδήματα στο εξωτερικό που δεν έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.