Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Κληρικών προειδοποιεί με κινητοποιήσεις.