Δέκα συμβουλές SOS για τα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου 2019 πρέπει να ακολουθήσουν οι περίπου 1.500.000 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι για να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω των λαθών του ΕΦΚΑ και να καταβάλουν τις εισφορές κύριας ασφάλισης μέχρι τις 8 Απριλίου.