Πέντε ασφαλιστικές διατάξεις ανοίγουν τον δρόµο της διεκδίκησης µισθολογικών απολαβών, οφειλόµενων δεδουλευµένων και ετών προϋπηρεσίας κατά τη διαδικασία µεταβίβασης μιας επιχείρησης.