"Σωστή προετοιμασία". Αυτές οι δύο λέξεις περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αποφύγουν την ταλαιπωρία και να μην θέσουν σε κίνδυνο την περιουσία τους.