Αναλυτικά οι κατηγορίες των ασφαλισμένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν έως και 12 χρόνια νωρίτερα εντός του 2020.