Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
Σας ζητούμε συγνώμη για τυχόν τεχνικά προβλήματα. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα.
5/12/2022
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 6342
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

“Πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ελλάδα, η Δύση ολόκληρη είναι που έχει χρέος” (να το κάνει): Ο Γκοντάρ και η Ελλάδα…
Ο «μεγάλος στασιμοπληθωρισμός» θα χτυπήσει σκληρά μετοχές-ομόλογα. Του Ν. Ρουμπινί
Steve Hanke: Ο πληθωρισμός δεν είναι δημιούργημα Πούτιν
Κρούγκμαν: Η ψευδαίσθηση των ελίτ της Δύσης καταρρέει
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ. Tου Καθηγητή Νίκου Λέανδρου Πρώην Αντιπρύτανη Παντείου Πανεπιστημίου

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Τουρκία: Μαθήτρια τα… «ψέλνει» στον Ερντογάν – «Αγοράζω το τοστ 18 λίρες» 
Το συγκλονιστικό μήνυμα του Αλέξανδρου Νικολαΐδη 
Τι πραγματικά είπε ο κ.Κωνσταντίνος Καραμανλής 

Περισσότερα...

λάλησαν...

«Έγραψε» ο κύριος για το καλάθι του νοικοκυριού 
Μπαταχτσής ολκής η Νίκη Κεραμέως! 
Οι πρόεδροι έπαιξαν ξύλο στις Βρυξέλλες! 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Το παράδειγμα του My Data.Του Νικολάου Κλωθάκη Οικονομο

�������� 
 

Ημερομηνία: 8/6/2022 3:04:43 μμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Το παράδειγμα του My Data

 

Εισαγωγή

 

Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών και η γραφειοκρατία λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την ανάπτυξη της οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Πέραν της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται για πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, ταυτόχρονα παρεμποδίζουν τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων και την εύρυθμη λειτουργία τους, αποθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και παρακωλύουν την ενδυνάμωση της απασχόλησης.

 

Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας  απαιτεί i) καταγραφή των διαδικασιών, ii) κατηγοριοποίηση των προτεραιοτήτων, ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών, iii) απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και iv) ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια αγνοεί την κατηγοριοποίηση των ενεργειών προς τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών προκαλεί την ψηφιακή γραφειοκρατία.

 

Οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να παρέχονται, κατά το μέτρο του εφικτού, ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη ή άσκοπη διατάραξη της καθημερινότητάς του. 

 

Ομοίως, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του δημοσίου θα πρέπει να ενεργούν αθόρυβα και ανεμπόδιστα στην ελεύθερη βούληση του πολίτη και της επιχειρηματικής δράσης του.

 

Στα πλαίσια αυτά, η κατάρτιση και η θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ελεγκτικές αρχές του δημοσίου πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,  διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι διοικητικές επιβαρύνσεις θα είναι ανάλογες των επιδιωκόμενων οφελών (βλ. «Οικονομικές Καταστάσεις» Οδηγία 34/2013/ΕΕ και «Έξυπνη νομοθεσία στην Ε.Ε.» Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής COM(2010) 543 / 08.10.2010). Επιπλέον, οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα πρέπει να σέβονται την ευρωπαϊκή αρχή «Μόνον Άπαξ» (Once Only), σύμφωνα με την οποία οι δημόσιες αρχές διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν πλέον πληροφορίες για διοικητική χρήση μόνο μία φορά στην εκάστοτε δημόσια αρχή, η οποία στη συνέχεια οργανώνει την εσωτερική περαιτέρω διακίνηση των εν λόγω δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

 

 

Ιστορικό

 

Το Ελληνικό Νομοθετικό Σώμα ενσωμάτωσε τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ σε ένα ενιαίο κείμενο με στόχο την ενοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθµιστικό πλαίσιο για τις οικονομικές οντότητες (βλ. Ν.4308/2014).

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο Ν.4308/2014 επιδιώκει την καταπολέμηση της λογιστικής πολυνομίας, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την συγκρισιµότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή της «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

 

Στα πλαίσια του σεβασμού των ανωτέρω αρχών και ιδίως της αρχής στην «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους, ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο «όρια μεγέθους των οντοτήτων» και απλοποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος των οικονομικών οντοτήτων.

 

Μερικούς μήνες νωρίτερα, το Ελληνικό Νομοθετικό Σώμα με το Ν.4172/2013 κωδικοποίησε το σύνολο των φορολογικών διατάξεων σε ένα νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο με στόχο την δημιουργία μιας δίκαιης βάσης αναδιανοµής του εισοδήµατος, µιας σταθερής πηγής χρηµατοδότησης των δηµόσιων υπηρεσιών και αγαθών και, παράλληλα, τη δηµιουργία ενός Κώδικα εύληπτου, κατανοητού και προσιτού στον κάθε πολίτη. Απώτερος σκοπός είναι να επαναθεμελιωθούν οι συνθήκες εµπιστοσύνης και σταθερότητας στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και να τεθούν οι προϋποθέσεις ώστε η φορολογική διοίκηση να μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη πηγή οικονομικής αδικίας που είναι η φοροδιαφυγή.

 

Την ίδια περίοδο θεσπίστηκε και ο νέος κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας ( Ν.4174/2013) με τον οποίο οριοθετήθηκαν οι φορολογικές διαδικασίες, η σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και οι διαδικασίες είσπραξης των φόρων.

 

Πολύ αργότερα, το Δεκέμβριο του έτους 2019 προστέθηκε το άρθρο 15Α στον Ν.4174/2013, με το οποίο ορίζεται :

«1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παραγράφου 1». (βλ. άρθρο 30 του Ν. 4646/2019 ΦΕΚ-201 Α/12-12-19).

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 30 του Ν.4646/2019, η ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data), έργο που είναι στη διαδικασία υλοποίησης, με σκοπό τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, σε επιμέρους φορολογικά αντικείμενα (π.χ. παρακολούθηση εσόδων ανά ΑΦΜ, ποσού ΦΠΑ προς απόδοση, στόχευση ελέγχων κ.ο.κ.). Σκοπός είναι όλες οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, που δεν αντιστοιχίζονται απόλυτα με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ΚΦΕ, να υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (My Data) της ΑΑΔΕ  τη μεγαλύτερη δυνατή πληροφόρηση με τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί αναφορικά με το λογιστικό σύστημα της εκάστοτε οντότητας.

Περαιτέρω, προβλέπεται η έκδοση κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να καθοριστούν ειδικότερα θέματα, όπως ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων και κάθε σχετικό θέμα με την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

 

Δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 15Α Ν.4172/2013 εκδόθηκε η υπ’ αρ. A.1138/2020 (ΦΕΚ 2470 Β/22-6-2020) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία καθορίστηκε η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

 

Πλατφόρμα MyDATA

 

Τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» εισήγαγαν ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που προάγουν τη διαφάνεια, αξιοπιστία και την ομαλή λειτουργία της αγοράς με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του διοικητικού κόστους.

 

Η Ελληνική Επιχειρηματικότητα κατόρθωσε άμεσα να αφομοιώσει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των λογιστικών κανόνων και χωρίς ιδιαίτερο διοικητικό κόστος να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις στα πρότυπα των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Στην γρήγορη προσαρμογή συντέλεσε και το γεγονός ότι το νέο λογιστικό πλαίσιο στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας με γνώμονα την ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

 

Όμως, μετά από πέντε (5) έτη τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» μαζί με τις αρχές που τα διέπνεαν «στραγγαλίστηκαν» στο βωμό της γραφειοκρατίας.

 

Ειδικότερα, με το άρθρο 30 του Ν.4646/2019 μαζί με τις αποφάσεις που κατ’ εξουσιοδότηση εκδόθηκαν και δυνάμει αυτών οι εγκύκλιοι, τα τεχνικά δελτία και οι ερωτήσεις - απαντήσεις που ακολούθησαν γέννησαν τη ψηφιακή γραφειοκρατία με το όνομα «My Data».

 

Οι εταιρίες πληροφορικής είτε «έπαυσαν», μη δυνάμενες να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της δημόσιας διοίκησης, είτε γιγαντώθηκαν εξαιτίας των «ιδιαίτερων» συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του «My Data».

 

Ενδεικτικά, τα τέσσερα (4) λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που οριοθετήθηκαν για την επιχειρηματικότητα με τον Ν.4308/2013, έγιναν  σαράντα πέντε (45) για τις ανάγκες εφαρμογής του My Data με αναμονή για προσθήκη άγνωστου επιπλέον αριθμού παραστατικών. Επίσης, το οριοθετημένο από το νόμο περιεχόμενο των παραστατικών συμπληρώθηκε με τις αναρίθμητες γραμμές περί «τυποποιήσεις δεδομένων παραστατικών» και «στήλες δεδομένων παραστατικών», με την υπ’ αρ. Α.1138/2020 (ΦΕΚ 2470 Β’) απόφαση.

 

Από το 2020 έως και σήμερα οι επιχειρήσεις δαπάνησαν μεγάλα χρηματικά ποσά στην μηχανογραφική τους προσαρμογή, που επέβαλλε το My Data, ξόδεψαν και συνεχίζουν να ξοδεύουν χιλιάδες εργατοώρες στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της διοίκησης. Τα χρήματα που στερήθηκαν από την πραγματική οικονομία και τις επενδύσεις σπαταλήθηκαν στη ψηφιακή γραφειοκρατία του My Data, η οποία γραφειοκρατία παραμένει μοναδική σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

 

Η οδηγία 2014/55 / ΕΕ καθιστά υποχρεωτικό για όλες τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Οντότητες, να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια που συμμορφώνονται με το πρότυπο της ΕΕ (EN 16931).

 

Το πρότυπο EN16931 που δημοσιεύθηκε στις 28 Ιουνίου 2017, ορίζει ένα σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων για ένα Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο και έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Επιτροπή TC434 στο CEN από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Σύμφωνα με όσα διαπιστώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων συμβάλει στην ασφάλεια δικαίου και σε ένα ξεκάθαρο επιχειρηματικό περιβάλλον για όλες τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες οντότητες (οδηγία 2014/55 / ΕΕ).

 

Το άρθρο 218 της οδηγίας ΦΠΑ ( 2006/112/ΕΚ) θέτει τα τιμολόγια σε χαρτί και σε ηλεκτρονική μορφή επί ίσοις όροις, προβλέποντας ότι τα κράτη μέλη αποδέχονται ως τιμολόγια όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή. Σύμφωνα με το άρθρο 232 της οδηγίας ΦΠΑ, η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.

 

Αν και οι ανωτέρω περιορισμοί θεσπίστηκαν για την προστασία των ΜΜΕ επιχειρήσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν ειδική άδεια για την γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου, όπως άλλωστε έχουν ήδη ζητήσει και λάβει η Ιταλία και η Γαλλία.

 

Οι διατάξεις του «Ηλεκτρονικού Τιμολογίου» εισήχθησαν στο ελληνικό δίκαιο με τα άρθρα 148-154 του Ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44 Α’).

 

Σήμερα, στην Ελλάδα η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου ισχύει μόνο για τις συναλλαγές με το δημόσιο (B2G).

 

 

Συμπέρασμα

 

Το άρθρο 30 του Ν.4646/2019 νομιμοποίησε ένα υφιστάμενο έργο που ήταν ήδη στη διαδικασία υλοποίησης (βλ. αιτιολογική έκθεση) και δημιούργησε τη βάση για ένα νέο ισχυρό και συμπαγές λαβύρινθο για τις επιχειρήσεις. Το διάγραμμα κάλυψης της εισόδου αποτυπώθηκε στην A.1138/2020 (ΦΕΚ 2470 Β/22-6-2020) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Τα χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου δόθηκαν σε ένα πρωτοποριακό για τα παγκόσμια δεδομένα έργο το οποίο είχε μόνο μια αρχή και ένα τέλος: τον φορολογικό ελεγκτικό μηχανισμό.

 

Σε όλη αυτή την πορεία, η ελληνική επιχείρηση δαπάνησε και συνεχίζει να δαπανά μεγάλα χρηματικά ποσά και εργατοώρες προκειμένου να προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις που επέβαλλε ο ελεγκτικός φορολογικός μηχανισμός της χώρας. Οι ανωτέρω επιχειρηματικοί πόροι στερήθηκαν από την πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές επενδύσεις των οικονομικών οντοτήτων.

 

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει άμεσα τη στρέβλωση που δημιούργησε το άρθρο 30Α του Ν.4646/2019 και να ανακαλέσει κάθε παραχώρηση εξουσίας σε ανεξάρτητες αρχές να νομοθετούν και να υποκαθιστούν το νομοθετικό σώμα.

 

Τα χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου πρέπει να επενδύονται στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης με γνώμονα τη μείωση του κόστους λειτουργίας τόσο του δημοσίου όσο και των επιχειρήσεων.

 

Η σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα πρότυπα της Γαλλίας και της Ιταλίας, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις στο επίπεδο της ψηφιοποίησης και της μείωσης του διοικητικού φόρτου, καθιστώντας παράλληλα τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων ασφαλέστερες προκειμένου να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. Η σταδιακή και κλιμακωτή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης δύναται να αποφέρει εξοικονόμηση κόστους, δεδομένου ότι το πλήρες κόστος έκδοσης ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι πολύ μικρότερο από το κόστος για ένα έντυπο τιμολόγιο. (Η Γενική Επιθεώρηση Οικονομικών της Γαλλίας εκτιμά ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση κοστίζει λιγότερο από ένα ευρώ σε σύγκριση με περισσότερα από δέκα ευρώ για ένα έντυπο τιμολόγιο).

 

Η ελληνική επιχείρηση θα έπρεπε ήδη να επενδύει για την προσαρμογή της στο νέο ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται με την «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», αντί να δαπανά πόρους στην παρεμβατική, αναξιόπιστη, εχθρική για την επιχειρηματικότητα «πλατφόρμα MyDATA».

 

Η αρμόδια φορολογική ελεγκτική αρχή της χώρας οφείλει να παρακολουθεί τις επιχειρηματικές εξελίξεις στην χώρα, να προσαρμόζεται σε αυτές και να καταρτίζει στοχευμένα προγράμματα ελέγχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Η δράση της φορολογικής ελεγκτικής αρχής πρέπει να περιορίζεται στα όρια του ελέγχου και στην επιβολή κυρώσεων, όταν διαπιστώνει αποκλίσεις από το φορολογικό δίκαιο. Η φορολογική ελεγκτική αρχή οφείλει να σέβεται την αγορά και να μην προκαλεί στρεβλώσεις σε αυτή, οι οποίες δημιουργήθηκαν στην προκειμένη περίπτωση με την καθολική εφαρμογή της «πλατφόρμα MyDATA».

 

  Σχολιασμός Θέματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ Το παράδειγμα του My Data.Του Νικολάου Κλωθάκη Οικονομολόγος, Λογιστής MSc»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία

 
 

Αίτημα παράτασης – έως 28/2/2023 -της απογραφική διαδικασία για την ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας από το Σύλλογο Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης

 28/11/2022 
 

VIDEO - ΑΚΙΟΕ Διαδικτυακό Σεμινάριο 24 Νοεμβρίου 2022

 27/11/2022 
 

Tο ling για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο της Α.ΚΙ.Ο.Ε. με θέμα : «Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Ν 4172/2013 , με έμφαση στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου»

 24/11/2022 
 

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) Για το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων

 17/11/2022 
 

Eνάντια στην σημερινή απαράδεκτη πραγματικότητα συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν αποφασισθεί για αύριο 9 Νοεμβρίου 2022

 8/11/2022 
 

Παρουσίαση βιβλίου του Οµότιµου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτη Ρουµελιώτη και του Διδάκτορα Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Βασίλη Κολλάρου, Ο ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 14/10/2022 
 

Την Απόσυρση των διατάξεων επιβολής τέλους χαρτοσήμου στα έντοκα επιχειρηματικά δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις ζητά ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

 16/9/2022 
 

Όταν η αλαζονεία συναντάει την αναλγησία, η λογική και η στοιχειώδης ανθρώπινη συμπεριφορά απουσιάζουν. Του Σπύρου Χρήστου

 1/9/2022 
 

Ποιος είστε τέλος πάντων κ. Σταικούρα. Του Παναγιώτη Αλεβιζάκη

 31/8/2022 
 

Έχετε υπόψιν σας κ. Σταϊκούρα

 21/7/2022 
 

Τσιλιγιάνης Σωτήρης για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων

 21/7/2022 
 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022

 21/7/2022 
 

Σύλλογος Λογιστών Θήρας: Αίτημα παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

 20/7/2022 
 

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας σχετικά μα την αναγκαία παράταση (έως 30/09/2022) στον χρόνο υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα

 18/7/2022 
 

Eπίκαιρη ερώτηση του κ. Λογιάδη προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και επενδύσεων με θέμα: «Απαξιωτικές δηλώσεις εις βάρος λογιστών κι οικονομολόγων»

 5/7/2022 
 

Ερώτηση στην Βουλή από τον βουλευτή του Μέρα 25 Ηράκλειου κ. Γεώργιο Λογιάδη για τις απαξιωτικές δηλώσεις εις βάρος λογιστών κι οικονομολόγων(1 σχόλιo/α)

 22/6/2022 
 

Επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Κυριακό Μητσοτάκη τους αρχηγούς των κομμάτων και τους Βουλευτές για τiς αδιανόητες δηλώσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης και του ΓΓ κ. Δημήτριου Σκάλκου από την Α.ΚΙ.Ο.Ε.

 21/6/2022 
 

Ανακοίνωση Κεντρικής Διοίκησης ΟΕΕ σχετικά με τη έκτακτη συνεδρίαση για τις δηλώσεις του Υφυπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη (1 σχόλιo/α)

 15/6/2022 
 

Κύριε Πιτσιλή παρεκτρέπεστε

 15/6/2022 
 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ-ΛΟΓΙΣΤΗ. Απο το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Ν. Θεσσαλονικής

 13/6/2022 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Αίτημα παράτασης – έως 28/2/2023 -της απογραφική διαδικασία για την ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας από το Σύλλογο Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης
VIDEO - ΑΚΙΟΕ Διαδικτυακό Σεμινάριο 24 Νοεμβρίου 2022
Tο ling για να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό σεμινάριο της Α.ΚΙ.Ο.Ε. με θέμα : «Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Ν 4172/2013 , με έμφαση στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου»  
Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο από την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) Για το φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων 
Eνάντια στην σημερινή απαράδεκτη πραγματικότητα συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν αποφασισθεί για αύριο 9 Νοεμβρίου 2022 
Παρουσίαση βιβλίου του Οµότιµου Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Παναγιώτη Ρουµελιώτη και του Διδάκτορα Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου κ. Βασίλη Κολλάρου, Ο ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν με τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας
Αναδρομικά πρόστιμα 4 ετών κοινοποιεί μέχρι τον Δεκέμβριο η ΑΑΔΕ! 
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής 
Πότε η παραγραφή των χρεών προς τον ΕΦΚΑ θα ξεπερνά και την 20ετία! 
Έντεκα περιπτώσεις συνταξιοδότησης πριν τα 60 - Παραδείγματα με ημερομηνίες γέννησης 
Πότε η Εφορία απορρίπτει τα δάνεια για την κάλυψη τεκμηρίων 

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Αλλαγές στα πρόστιμα της εφορίας 
Μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χαντζηκωνσταντίνου Γεωργίου για την ΑΚΙΟΕ και τις εκλογές του ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Γιατί έμειναν εκτός αντικειμενικών αξιών περιοχές στην χώρα , ποιος ευθύνεται ; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ : Ο ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΡΩΣΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Αναζητώντας και Διαπιστώνοντας. Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας Γεώργιο Θ. Χατζηκωνσταντίνου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΡΗΞΗ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Tης Αιμιλιας Κατρινακης & του Μιχαηλ Πιερη 
"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

“Κατάθεση ψυχής” – Γιώργος Θ. Σαρδέλης 
«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Χρήστου Ν. Τότση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα