Διαδικτυακή συζήτηση Από την Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.)

«Ο φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του Ν 4172/2013 , με έμφαση στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου»

Ημερομηνία: Πέμπτη 24/11/2022 - Ώρα: 19:00 – 21:00


Εισηγητής: Γιαννόπουλος Χρήστος , Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Ελέγχου , Υπουργείου Οικονομικών.

Συντονίζει: Μητολίδης Σωτήρης. Οικονομολόγος λογιστής-φοροτεχνικός, μέλος της επιτροπής για τα θέματα του Λογιστή-Φοροτέχνη , του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παρεμβαίνει: Αλεβιζάκης Παναγιώτης –Οικονομολόγος λογιστής, μέλος της ΚΔ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.


Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση, συμπληρώστε όλα τα στοιχεία στη παρακάτω φόρμα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "Αποστολή".


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου: